Nyhed

Rød alarm - et hav i krise

Store muslingefarme placeret, hvor der er ringe vandstrømning, resulterer i iltsvind og et tykt lig-lagen på fjordbunden i Skive Fjord.

I Limfjorden vokser muslingeindustrien med stor hast. Regeringen vil have udlagt 4800 kvadratkilometer hav til skaldyrsopdræt specielt i fjordene - et areal, der svarer til størrelser af Fyn og Lolland -Falster tilsammen. De industrielle mængder muslingeopdræt i Limfjorden med voldsomme mængder afføring efter muslingerne skaber og tykt lig-lagen på havbunden-og vi vil opleve både iltsvind og indskrænkede muligheder for at bade langs vores strande.

I dag lever ingen danske farvande op til EU’s krav for god miljøtilstand. Der er rød alarm. Vi står ved en skillevej, når Folketingets partier skal håndteres og ny plan på plads. Regeringens ambitioner skal løftes betragteligt. 

Regeringen fremlagde i foråret sidde udspil til en ny havplan. I udspillet lægger regeringen op til 4,1 procent urørt hav. Men det er alt for lidt.
Ifølge EUs biodiversitetsstrategi skal mindst 10 procent af havet have adgang til at forstå livet i vandet. Forskning viser, at urørt har det bedste redskab til at bruge og genoprette livet i havet.

Derfor er DN gået sammen med Danmarks Fiskeriforening og har lavet og fælles udspil på netop 10 procent urørt hav. Fiskerne har nemlig også en interesse i et sundt hav. Ud over den strenge beskyttelse af 10 procent, mener vi i DN også, at mindst 30 procent af havet skal beskyttes.

Heldigvis er der opbakning fra både støttepartier og opposition på Christiansborg, som også finder regeringens ambitionsniveau for lavt. Det er vi glade for i DN, og vi beder indtrængende partierne om at være vedholdende og presse på for en ambitiøs aftale med havnaturen i centrum. Havet kan ikke leve med lappeløsninger. 10 procent urørt har første skridt på vejen mod at revitalisere vores blå natur.