Du har også mulighed for at være med som ad hoc medlem. Det kan være, hvis du har speciel interesse for et bestemt område, eller hvis du har en kompetence indenfor et bestemt fagområde, eller hvis man bare har en sag man brænder for. Som Ad hoc medlem har du ikke stemmeret, men du er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Hvis DN-medlemmer - eller andre - vil have en sag behandlet på et af vore møder, bedes denne fremsendt til formanden senest en uge før mødet.

 

DN Skive-Salling kan kontaktes  her: skive@dn.dk

Kontaktperson: Niels Odgaard, tlf. 97 53 55 96, mobil 40 54 80 09

 

Medlemmer af bestyrelsen i DN Skive-Salling:

Niels Odgaard (formand)
Arne Krogh Petersen (næstformand)

Jan Jensen (best. medlem)
Frits Mohr Laursen (best. medlem)
Hardy B. Pedersen (best. medlem)

Verner Vangsgaard Hansen (suppleant)

Vi arbejder med

  • dyr, sten og mennesker
  • er på arbejdsmarkedet eller er gået ud af dette
  • vi har vidt  forskellige uddannelser

vore fritidssinteresser rækker også ud over DN:

  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Botanisk Forening
  • Diverse lokalhistoriske foreninger