Medlemmer af bestyrelsen i DN Skive-Salling:


Formand Niels Odgaard
Fra Skive. Repræsenterer DN i Det grønne Råd og er ansvarlig tovholder i forhandlinger mellem DN Skive-Salling og organisationer og myndigheder.
Er Kontaktperson og deltager internt i Repræsentantskabsmøder og i Samråd Vest, der er kontaktforum for DN-afdelinger i den vestlige del af region Vestjylland.
Har ansvaret for at lave dagsorden og lede bestyrelsesmøderne. Medlem forretningsudvalget FU. 

Næstformand Arne Krogh Pedersen
Fra Skive. Er kontaktperson i Fredningssager og deltager i fredningssag Fur. Har som næstformand efter vedtægterne myndighed i formandens fravær. Medlem af forretningsudvalget FU.

Preben Graversen
Fra Sdr. Resen, Viborg kommune. Bestyrelsesmedlem. Medlem af forretningsudvalget FU.

Frits Mohr Laursen
Fra Vile. DN’s repræsentant i Kontaktrådet for Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig. Interesse for lokalområdet Nord Salling.

Verner Vangsgård Hansen
Fra Skive. Fokusområde natur og miljø samt fugle ture, herunder Naturens dag.

Hardy Brunsgaard Pedersen
Fra Estvad. Kontaktperson til arbejdsgruppe vedr. Flyndersø og Naturpark Flyndersø- Sønder Lem Vig. Fokusområde: Klagesager.

Anni Oppelstrup Blohm
Fra Lem. Suppleant i bestyrelsen. Fokusområde Limfjorden, deltageri Limfjordsnetværket herunder muslingeindustri. Fugle- og natur turguide. Kontaktperson til Friluftsrådet, Limfjord Syd, repræsentant i Det Grønne Råd.


Støtte- og kontaktpersoner for bestyrelsen:

Jan Opstrup
Fra Skive. Tovholder og naturleder Limfjordens spisekammer. Kontaktperson projekt Glattrup Mose. Kontaktperson til Skive kommunes park og Vej afd.

Eva Grøndahl
Fra Skive. Turleder på de Vilde blomsters dag.

Maria Birk Brask
Fra Hvidbjerg

Solvejg Sig Sørensen
Fra Skive. Sekretær.

Karl Johan Hald
Fra Skive. Kontaktperson til Skive Kommunes Park og Vej afd.

Jan Jensen
Fra Skive, støtte og kontakt, tidligere formand for bestyrelsen. Fokusområde muslingeindustri.

Gert Ringgård
Fra Fly, støtte og kontakt, tidligere medlem af bestyrelsen.