Bestyrelsen i DN, Skive-Salling:

Formand Niels Odgaard, 7800 Skive , mobil 4054 8009
Repræsenterer  DN i Det grønne Råd og ansvarlig tovholder i forhandlinger mellem DN Skive-Salling og organisationer og myndigheder. Sørger for dagsorden og leder bestyrelsesmøderne.  

Næstformand Anni Oppelstrup Blohm, Lem, 7860 Spøttrup, mobil 2893 1072 anniob@outlook.dk 
Fokusområder Limfjorden/Limfjordsgruppen, Naturpark Flyndersø-Sønder-Lem Vig samt adgang til naturen. 
Arrangement medansvarlig. Medstifter af afdelingen. 
Kontaktperson til Friluftsrådet, Limfjord Syd.

Referent/ bestyrelsesmedlem Gorm Wæhrens, 7800 Skive/7884 Fur, gtw@c.dk 
Fokusområde: Vandmiljø, Limfjorden og muslinger. Medlem af Limfjordsgruppen og DN´s repræsentant i Kystvandrådet for Skive/Viborg

Bestyrelsesmedlem Verner Vangsgård Hansen, 7800 Skive
Fokusområde natur og miljø  samt arrangement ansvarlig.

Bestyrelsesmedlem Frits Mohr Laursen, Vile, 7870 Roslev
DN repræsentant i Naturparkrådet for Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig.
Fokusområde: Grundvand/ drikkevand og Nord Salling.

Bestyrelsesmedlem Sven Hørup, Mogenstrup/ Sundsøre, 7870 Roslev
Fokusområde Limfjorden og muslingeindustrien. Medlem af Limfjordsgruppen


Suppleanter:

Jan H. Opstrup, 7800 Skive
Fokusområde Glattrup Mose projektet samt
Vild med vilje i Skive Kommune/kontaktperson til Skive kommunes park og Vej afd.

Jan Jensen, 7800 Skive
Fokusområde Limfjorden/muslingeindustri. Jura, natur og miljø. Tidligere formand for bestyrelsen.

 

AD HOC personer/ arbejdsgrupper:

Karl Johan Hald, 7800 Skive
Fokusområde Energi, Skive bys udvikling

Gert Ringgård, Fly, 7800 Skive
Fokusområde: Støtte og kontakt, tidligere formand i bestyrelsen og medstifter af afdelingen.

Arne Krogh, 7800 Skive
Fokusområde Fredningen af Knuden på Fur samt kontaktperson til Fredningsnævnet.

Hardy Brunsgaard, Estvad, 7800 Skive.
Fokusområder: Medlem af Naturpark Flyndersø - Sønder Lems lodsejergruppe, jura

Michael Rønde Andersen, 7800 Skive
Fokusområde Tastum Sø

Preben Graversen, Sdr. Resen, 8800 Viborg 

Jette Hedegaard Sørensen, 7800 Skive

Jane Kjær Madsen, 7800 Skive