Medlemmer af bestyrelsen i DN Skive-Salling:

Formand Niels Odgaard, 7800 Skive , 4054 8009
Repræsenterer  DN i Det grønne Råd og ansvarlig tovholder i forhandlinger mellem DN Skive-Salling og organisationer og myndigheder. Kontaktperson og deltager internt i Repræsentantskabsmøder og i Samråd Vest, der er kontaktforum for DN-afdelinger i den vestlige del af region Vestjylland. Sørger for dagsorden og leder bestyrelsesmøderne.  

Næstformand Anni Oppelstrup Blohm, Lem, 7860 Spøttrup, 2893 1072 anniob@outlook.dk 
Fokusområder Limfjorden/Limfjordsnetværket herunder muslingeindustri, Naturpark Flyndersø-Sønder-Lem Vig samt adgang til naturen. Arrangement ansvarlig. Medstifter af afdelingen. 
Kontaktperson til Friluftsrådet, Limfjord Syd, repræsentant i Det Grønne Råd.

Verner Vangsgård Hansen, 7800 Skive
Fokusområde natur og miljø  samt arrangement ansvarlig.

Frits Mohr Laursen, Vile, 7870 Roslev
DNs repræsentant i Naturparkrådet for Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig.
Fokusområde: Grundvand/ drikkevand og Nord Salling.

Hardy Brunsgaard Pedersen, Estvad, 7800 Skive
Kontaktperson til lodsejer arbejdsgruppe vedrørende Naturpark Flyndersø- Sønder Lem Vig.
Fokusområder: Klagesager samt "Mere natur i Danmark"

Preben Graversen, Sdr. Resen, 8800 Viborg
Bestyrelsesmedlem. 

Støtte- og kontaktpersoner for bestyrelsen:

Jan H. Opstrup, 7800 Skive
Fokusområde Glattrup Mose projektet samt
Vild med vilje i Skive Kommune/kontaktperson til Skive kommunes park og Vej afd.

Jan Jensen, 7800 Skive
Fokusområde Limfjorden/muslingeindustri. Tidligere formand for bestyrelsen

Gorm Væhrens. 7800 Skive
Fokusområde Limfjorden/muslingeindustrien. 

Solvejg Sig Sørensen, 7800 Skive
Fokusområde natur og miljø

Karl Johan Hald, 7800 Skive
Kontaktperson til Skive Kommunes Park og Vej afd.

Gert Ringgård, Fly, 7800 Skive
Støtte og kontakt, tidligere formand i bestyrelsen og medstifter af afdelingen.