Mandag den 31. okt. kl. 19.00 blev der afholdt årsmøde.

Oplæg af Nina Larsen Saarnak fra DN's Hovedafdeling om Planloven og dens betydning for især vore Kyst- og Strandområder.

Efter oplægget var der mulighed for debat med deltagelse af lokalpolitiker Anders Bøge.

Inden selve Årsmødet serveres smørrebrød samt kaffe og kage.

Årsmødets dagsorden fulgte vedtægterne.