Energiparker er i 2023 blevet et stort fokusområde. Det startede med Tastum Sø, hvor vi i mange år har arbejdet på at reetablere søen i stedet for det intensive landbrug, der foregår nu, Lige under søen ligger Skive Kommunes største vandreservoir, så det er af største vigtighed vi får omdannet området til sø igen. Pludselig kom der et forslag om at omdanne området til energipark - med solceller og vindmøller. Heldigvis har Viborg Kommune, som det meste af Tastum Sø området ligger i, nu afvist at etablere energipark der.  Foreningen for Genoprettelse af Tastum Sø har gjort et kæmpearbejde for at få vand i søen igen, og vi i DN, Skive-Salling støtter fuldstændig op om deres arbejde. 


December 2023 har Skive Kommune fået 22 ansøgninger om energiparker i kommunen. Grunden er sikkert, at staten yder stort støtte til disse projekter. Staten har udpeget 3 områder i vores kommune, det er mange, og de 2 af områderne er på 400-500 ha. Det er overvældende  og vi arbejder på at få et møde med Teknik & Miljø så hurtigt som muligt, så vi kan supplere kommunens planer på den bedste vis.