Limfjorden og muslingeindustrien

Muslingeindustrien midt i Limfjorden er en langt større forureningskilde, end de fleste aner. Det er en af de sager, som DN Skive-Salling forsøger at sætte fokus på. 

Energiparker i kommunen

I DN Skive-Salling arbejder vi meget med planerne om nye energiparkerne i kommunen.  Vi  går selvfølgelig ind for grøn energi, men vi mener, at disse anlæg primært skal ligge i symbiose med andre bygninger og ikke frit i det åbne land.

Drikkevand
Når det kommer til sikringen af vores drikkevandsressourcer i fremtiden, er vi i Skive Kommune langt bagefter. Der er et stigende antal drikkevandsboringer, som indeholder fund af pesticider - også over grænseværdien. Det gælder både nationalt, men i særdeleshed også i Skive Kommune.