Nyhed

Fredning af Furs Bakkeland

Fredningsnævnet Midtjylland, fredningsleder fra Danmarks Natufredningsforening og lodsejere og private med interesse i Furs Bakkeland var med på besigtelse.

Mandag d. 13. juni afholdt Danmarks Naturfredningsforening sammen med Skive Kommune et offentligt møde vedrørende et forslag til fredning af Furs Bakkeland.
Fredningsnævnet for Midtjylland, Vestlige del samt lodsejere, og foreninger og private med interesse i sagen var inviteret.

 

I næsten 4 år har Danmarks Naturfredningsforening, arbejdet med fredningen – holdt offentlige møder og nedsat arbejdsgrupper med lokal interesserede frivillige fra Fur. Den lokale DN, Skive-Salling afdeling har selvfølgelig også været meget involveret.

 

Fredningsleder i Natur & Plan - afdelingen i DNs sekretariat, Birgitte Bang Ingrisch, har taget det store arbejde med at udforme et fredningsforslag, som nu skulle gennemgås og evt. revideres inden det kommer ud i offentlig høring.

 

Interessen var stor og mange mødte op til det 2 timer lange møde på Fur Bryghus om formiddagen.
Hele eftermiddagen gik med at fremvise området for Fredningsnævnet samt diskutere evt. ændringer i fredningsforslaget.

 

Alt i alt et fantastisk godt møde, så vi kan nu se frem til det endelige fredningsforslag kommer i høring.