Vellykket tur til Jensen & Sørensen Plantage 12. april 2022

62 mennesker og 2 hunde deltog i Danmarks Naturfredningsforening, Skive-Salling 's tur til Jensen og Sørensens Plantage i Rønbjerg. Skovens ejere havde velvilligt stillet guide til rådighed. Da Line Tanderup måtte melde sig syg, tog Christian Vad Holm over og ledte turdeltagerne rundt i skoven med stor viden og indsigt. Allerede under starten var der fugle, der greb "forstyrrende" ind - og da flere ornitologer var med, var det svært at undgå opmærksomhed. Sprællemandsfagter fra en betød således i fuglekiggersprog, at en fiskeørn slog et smut ind over os - og senere var fuglekiggere i (lange) øjeblikke uopmærksomme på grund af en sumpmejse - og senere en topmejse. Undervejs fik vi ellers historien om de tidligere råstofgrave i form af op til 4 meter høje tørvemoser uden et træ i miles omkreds. Efter tørveeventyret begyndte de to familier Jensen og Sørensen at plante området til - ikke kun med gran, men også med den idylliske løvskov, "Elselunden". Ingen af de to familier har absolut flertal med hensyn til skovens drift, så samarbejde er løsningen, og man planter da selv sin skov på fælles arbejdsdage. Resultater er i dag en mosaik af produktionsskov, hede, søer, tørvemose og løvskov - samt dødishuller, fyldt op med næsten cirkelrunde søer som Store og Lille Skavnsø. Således et fint sted at gå en tur alle tider af året, men tag gerne et kort med, så du ikke farer vild. Skovområdet fortsætter nemlig i andre skove helt til Skånsø, Hjerl Hede og Vinderup. Det blev en rigtig fin og spændende tur, som stort set foregik i solskin - i hvert tilfælde var vi nogle, der havde fået for meget tøj på 🙂 TUSIND TAK til Christian Vad Holm, der sprang til med så kort varsel 🙂