I Skive kommune er vi langt fremme med projektet rent liv- i Skive kommune, men der er især et område hvor vi er langt bagefter. Det omhandler sikringen af vores drikkevandsressourcer i fremtiden. Der er et stigende antal drikkevandsboringer som indeholder fund af pesticider, også fund af boringer hvor grænseværdien for indhold af pesticider er overskredet.

I DN Skive-Salling arbejder vi derfor for at få mere fokus på området og iværksat langsigtede planer for sikringen af vores drikkevand. Vi har vi mange forslag til initiativer som kunne iværksættes i samarbejde med Skive Kommune.