DN, Skive-Sallings bestyrelse og kontaktpersoner for forskellige interesseområder:

Formand Gorm Væhrens. 7800 Skive, 2982 0010
Fokusområde Limfjorden/muslingeindustrien. Medlem af DNs Limfjordsnetværk den interne Limfjordsgruppe samt Kystvandrådet for DN. Kontaktperson og ansvarlig tovholder i forhandlinger mellem DN Skive-Salling og organisationer og myndigheder. Deltager internt i Repræsentantskabsmøder og i Samråd Vest, der er kontaktforum for DN-afdelinger i den vestlige del af region Vestjylland. Sørger for dagsorden og leder bestyrelsesmøderne.  

Næstformand Anni Oppelstrup Blohm, 7860 Spøttrup, 2893 1072 anniob@outlook.dk">anniob@outlook.dk 
Fokusområder Limfjorden/Limfjordsgruppen herunder muslingeindustri og også medlem af DNs Limfjordsnetværk samt den lokale Limfjordsgruppe. Derudover også fokusområde på
Naturpark Flyndersø -Sønder Lem Vig, energiparker samt adgang til naturen. 
Ansvarlig for arrangementer samt Skive-Sallings hjemmeside og Facebook side.
Medstifter, da afdelingen blev genoprettet i 2013
Kontaktperson til Friluftsrådet, Limfjord Syd og deres repræsentant i Det Grønne Råd i Skive Kommune.

Bestyrelsesmedlem Niels Odgaard, 7800 Skive
Tidligere formand i afdelingen. Nu fokusområde på energiparker og stadig repræsentant for DN i Skive Kommunes Grønne Råd

Bestyrelsesmedlem Verner Vangsgård Hansen, 7800 Skive
Fokusområde natur og miljø, energiparker samt vores repræsentant i Naturparkrådsudvalget for Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig. Desuden med i den lokale ”Mere natur i Skive Kommune”- gruppe og arrangement ansvarlig sammen med næstformanden

Bestyrelsesmedlem Sven Hørup, 7800 Skive samt 7870 Roslev
Fokusområde muslingeindustrien samt medlem af DNs Limfjordsnetværk og den lokale Limfjordsgruppe.

Bestyrelsesmedlem Frits Mohr Laursen, Vile, 7870 Roslev
Fokusområde: Grundvand/ drikkevand/boringer osv. samt Nordsalling området.


Bestyrelsens suppleanter:

Jan H. Opstrup, 7800 Skive
Fokusområde Glattrup Mose projektet samt tovholder i ”Mere Natur i Skive Kommune” gruppen.
Kontaktperson til Skive kommunes park og Vej afd.

Jan Jensen, 7800 Skive
Fokusområde Limfjorden/muslingeindustri, jura samt natur og miljø.
Tidligere mangeårig formand for lokalbestyrelsen

Bestyrelsens AD HOC medlemmer:
Disse medlemmer får dagsordener samt referater af bestyrelsesmøder tilsendt.
De er altid velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne, dersom de selv har emner til dagsordenen eller har interesse i emner på dagsordenen. 

Karl Johan Hald, 7800 Skive
All round interessereret, men fokus på udviklingen i Skive By.

Gert Ringgård, Fly, 7800 Skive
Støtte og kontakt, tidligere formand i bestyrelsen og medstifter af afdelingen.

Arne Krogh, 7800 Skive
Fokusområde Fredningen af Knuden på Fur samt kontaktperson til Fredningsnævnet.
Deltager i besigtigelserne i Skive Kommune

Michael Rønde Andersen, 7800 Skive.
Fokusområde Tastum Sø

Jane Kjær Madsen, 7800 Skive
Fokusområde den lokale  ”Mere Natur i Skive Kommune”-gruppe.

Frank Kruse Jacobsen, 7800 Skive
Fokusområde drikkevand og vores hjemmeside

Sanne Hørup, 7800 Skive samt 7870 Roslev
Fokusområde muslingeindustrien og Limfjorden generelt