Du har også mulighed for at være med som ad hoc medlem i DN Skive-Salling. Det kan være, du har speciel interesse for et bestemt område, eller hvis du har en kompetence indenfor et særligt fagområde, eller hvis du bare har en sag, du brænder for. Som ad hoc medlem har du ikke stemmeret, men vi inviterer dig til at deltage i bestyrelsesmøderne og give dit besyv med.

Hvis DN-medlemmer eller andre vil have en sag behandlet på et af vores møder, bedes denne fremsendt til formanden senest en uge før mødet.


Vi arbejder med

  • dyr, sten og mennesker
  • er på arbejdsmarkedet eller er gået ud af dette
  • vi har vidt  forskellige uddannelser

Vores fritidssinteresser rækker også ud over DN:

  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Botanisk Forening
  • Diverse lokalhistoriske foreninger  

 

DN Skive-Salling kan kontaktes på : skive@dn.dk  

Kontaktperson: Niels Odgaard, tlf. 40 54 80 09.

> Se alle bestyrelsesmedlemmer og deres fokusområde