Du har også mulighed for at være med som ad hoc medlem i DN Skive-Salling. Det kan være, du har speciel interesse for et bestemt område, eller hvis du har en kompetence indenfor et særligt fagområde, eller hvis du bare har en sag, du brænder for. Som ad hoc medlem har du ikke stemmeret, men vi inviterer dig til at deltage i bestyrelsesmøderne og give dit besyv med.
Ad Hoc medlemmer får dagsordener samt referater fra bestyrelsesmøder tilsendt på mail, så der er mulighed for at kommentere på dem eller deltage i møderne. 

Hvis DN-medlemmer eller andre vil have en sag behandlet på et af vores møder, bedes denne fremsendt til formanden senest en uge før mødet.

Vores fritidssinteresser rækker også ud over DN:

  • Dansk Ornitologisk Forening
  • Botanisk Forening
  • Diverse lokalhistoriske foreninger  

DN Skive-Salling kan kontaktes på : skive@dn.dk  

Eller til kontaktperson: Anni Oppelstrup 28931072.

> Se alle bestyrelsesmedlemmer og deres fokusområde