Debattør, forfatter, foredragsholder og journalist Kjeld Hansen har udgivet kritiske reportager, dybdeborende journalistik og en række miljøbøger. 

Kjeld Hansens bog "Der er et yndigt land" - om Danmarks naturs tilstand – vakte stor opmærksomhed i 2003 og underbyggede hans position som landets førende miljøskribent. I 2008 udgav han "Det tabte land" - det store historiske værk om magten over den danske natur. Bogen fik Dansk Forfatterforenings fagbogspris i 2008.

Kjeld Hansen driver det uafhængige konsulent- og kommunikationsfirma, www.Baeredygtighed.dk, der rådgiver virksomheder, institutioner og private om omstilling til miljøvenlig produktion, forbrug, administration og levevis.

Kjeld Hansen har en omfattende foredrags- og kursusvirksomhed. Han vil i sit foredrag komme ind på, hvorledes en effektiv indsats fra kommuner og miljøinteresserede foreninger på næsten mirakuløs vis har stoppet miljøtrusler og svineri. Samfundets forureningsbekæmpelse har efter Kjelds Hansens opfattelse været en utrolig succes, men har på den anden side den dag i dag fortsat store udfordringer.

 Kjeld Hansen vil bl.a. tage udgangspunkt i Salling/limfjordslandet.