Nyhed

Et lille tilbageblik på året der er gået 2023

Vi havde gang i mange sager i 2023, og 2024 tegner også til at blive aktivt med offentlig fokus på natur og miljø. Her får I et lille tilbageblik på året der gik.

Vi har lavet et høringssvar på forlængelse af 3 muslingefarme ved Sundsøres kyst og ved Hvalpsund. Et svar der på alle måder ønskes, at der ikke blev givet forlængelse. Vi har fået et standardsvar som alle andre også har fået. Ønskerne er ikke imødekommet – de ligger der endnu. Det er ikke accepteret, at de efterlader fækalier på bunden. Det fornægtes åbenbart, at dyr skal af med noget. Samtidig høstes der ikke de mængder, der fortælles om. Alt i alt en grum historie om misbrug af vores Limfjord.


Høringssvar på stillehavsøsters, der ønskes dyrket. Den invasive art har i forvejen næsten udkæmpet Limfjordsøsters. Samtid skulle stillehavsøsters genmanipuleres, så de var sterile, men det sker ikke! Ingen tilladelse.


Høringssvar mht. molergravning på Fur. Vi har påpeget, at bakkekronen ikke må graves bort. Vi har påpeget at de glaciale hængedale ved Bette Jens`s Hyv ikke må udgraves.
Vores svar har betydet, at den endelige udformning skal tage videre hensyn.
Den endelige plan forventes at komme til høring om 1-2 år, måske før.


Fredning af Bakkerne på Fur er i endelig færdiggørelse. Et langt arbejde og samarbejde med molerindustrien, Skive Kommune, lodsejerne og DN. Tegner godt. Forventes færdiggjort i 1. halvår 2024.


Invasive arter er blevet ekstra fulgt på Fur, hvor et lokalt medlem har formået at få de fleste lodsejere til at bekæmpe Kæmpe Bjørneklo.
Der er stadig arbejdet at gøre med andre arter.
Vi er generelt aktive, når det drejer sig om drikkevand. Rent Liv og beskyttelse af drikkevandsområderne – desværre er intet sket, men sådan er det også på landsplan. Der kan stadig sprøjtes på agerjorden lige op til boringen. Vi arbejder fortsat med at sikre vort grundvand/drikkevand, og vi kan sagtens bruge hjælp fra jer derude.


Vores naturgruppe har været særdeles aktiv med at skabe mere natur i Skive Kommune.
I første omgang er der fokuseret på Den Grønne Kile i Brårup, men andre områder er også i fokus. Lokale interesserede medlemmer med ideer til andre områder af Skive er meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.

 

VE-anlæg, masser af vedvarende energi anlæg, ansøgninger, prospekter og hulter til bulter politisk. De private investorer kommer med mange forslag mulige og umulige steder. Vedvarende Energi er også DN’s mærkesag, men ikke på bekostning af naturen, vi skal genskabe naturen de steder det er muligt. Vi har en gruppe, der arbejder med disse forhold. Heldigvis holder Skive Kommune sit løfte om ikke at stille vindmøller op i områder uden industri. Vi følger udviklingen nøje.

 

Tastum Sø er et af de områder vi følger med særlig interesse. Dejligt energiplanerne er af bordet, men vi er ikke i mål naturmæssigt. Det er så oplagt at udtage området og genskabe den 475ha store sø. Vil gavne både naturen og mennesket. Vi samarbejder selvfølgelig med Foreningen til genoprettelse af Tastum Sø. Der også andre vandområdeplaner på vej i kommunen, og vi er inde over dem alle. Men det er lidt uforståeligt at det tager så lang tid at gøre det færdigt.


Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig blev en realitet i 2023. Vi er repræsenteret i Naturparkrådet, og nu er der afsat penge til nye projekter i parken. Det glæder os meget og DN, Skive-Salling har flere ideer til nye tiltag.

 

Vi skal i DN være mere synlige”Danmark holder vejret” var årets store præstation og gav genlyd landet over. Lignende tiltag kunne tænkes i 2024.


De nye Natura 2000 handleplaner gennemser vi og kommenterer på.
Mere om dem senere.

 

Høringen om Kommuneplanerne er slut pr 1/1 – vi fik ikke svaret. Mere natur, bæredygtighed, bosætning var mange af ordene. Men der skal handling på fra kommunens side og det kan vi hjælpe med. Det er ord som kan og bør, der skal rettes til skal, altså være aktive mht. bioversitet og naturtiltag i det hele taget.

 

Havplanen – høringsfrist 5/2.
Vi har ingen planer om at sende et lokalt svar – hovedorganisationen har svaret.

 

Til gengæld er vi meget aktive i Kystvandrådet for den centrale Limfjord, Hjarbæk Fjord, Louns Bredning, Skive Fjord, Risgårde bredning, Bjørnsholm bugt – det blev det store arbejde i 2023, for at mindske udledningen af kvælstof og fosfor til fjorden. Det lykkedes at skabe enighed om hvad der skal gøres, sådan da. Nu er det op til Miljøstyrelsen og politikerne på Christiansborg at sige ”Sæt i gang”, for det fortjener fjorden. DN var repræsenteret i dette arbejde ved vores formand, Gorm Wæhrens. Men ordene, sådan da, betyder, at der sneg sig et forslag ind om at etablere 4 muslingeanlæg i Louns Bredning, endda i et Natura 2000 område. Det var ikke formålet med Kystvandrådet, men der er store kræfter i spil for at splitte naturen endnu mere ad hjulpet på vej af falske sandheder om muslingernes effekt.


Danmarks Naturfredningsforening har vedtaget at årsmålene for 2024 er: 
 ◾Red fjorde og kyster
Naturen som værn mod klimaforandringer. Naturen skal fylde mere i Danmark 


Det kan vi kun tilslutte os her, idet vi allerede arbejder med det og fortsat skal gøre det. Både af hensyn til os selv og især af hensyn til kommende generationer.


Vi glæder os til at møde jer, at lytte til jer, at sætte i gang og skabe natur for alle, og har I ideer til emner vi skal tage op, så hører vi MEGET gerne fra jer! 

Med naturlig hilsen,
Gorm Wæhrens, formand
Anni Oppelstrup Blohm, næstformand