Nyhed

De vilde blomsters dag bød på smukke blomster

Ved Hostrup besøgte vi et rigkær, strandoverdrev og en ellesump, som ligger mellem Venø Bugt og Sønderlem Vig. Her er bl.a. en stor bestand af mælkeurt, mindst 8 forskellige arter af star, vibefedt og majgøgeurt, som vi fik at se på De vilde blomsters dag den 19. juni 2022. Se billederne nederst - du kan bladre frem på de gule pile i nederste venstre hjørne.

Hostrup Hovedgårds ejer, Anders Ahrenfeldt, kom i sidste øjeblik med et tip om en stor forekomst af gøgeurter på et andet stykke af hans jorde, men der var SÅ meget at se på det udvalgte jordstykke, at vi umuligt kunne nå mere på 3 timer. Også fordi de 13 deltagere havde stor spørgelyst til vores guide, Eva Grøndahls, spændende og inspirerende fortællinger.

Vi besøgte både en ellesump, surt overdrev, kalkoverdrev, strandoverdrev og et rigkær, så vi fik utrolig mange fine vilde planter at se. Guiden havde lige afholdt et andet kursus i græsser og siv, og området, vi gik i, gav hende rigelig lejlighed til at dele ud af hendes viden om netop dette - meget, meget spændende at høre om.

Ud over de lovede arter, som majgøgeurt, vibefedt og almindelig mælkeurt, så fandt vi også skjaller, tusindgylden, blodrød storkenæb, som er sjælden i Nordvestjylland, samt agermåne, som var en stor overraskelse for de lokale deltagere.

Efter turen udtrykte deltagerne stor tilfredshed med arrangementet – også fordi solen var fremme på det meste af turen, og selv om den endte lidt køligt ved fjorden.

Billedet med heste på viser, at der var andre end os deltagere, der synes det var godt at høre om stedets urter 😉

Vi glæder os til flere gode ture i naturen - hold øje med hjemmesiden, hvor du kan se alle vores ture. 

Mange gode hilsner

DN Skive-Salling